the starry sky above me and the moral law within me

Temat: wypadek w prwcu na umowę zlecenie
...nie podlegasz zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. PODSTAWA PRAWNA • Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1)ubezpieczenie emerytalne, 2)ubezpieczenia rentowe, 3)ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym", 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 4)osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4375Temat: Emerytury po raz wtóry
...A skąd się biorą renty, eljot? Przecież nie z podatków. One biorą się, eljot, z tej składki, którą za podstawę przyjął napoleonik w swoich rachunkach. Ze składki, która informuje o tym już w nazwie: "ubezpieczenie emerytalne", "ubezpieczenie rentowe". W kwocie, którą przyjął napoleonik, mieszczą się ponadto składki na: * ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym, * ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym. Trzeba to wiedzieć. T.
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=15164